Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dijous, 24 d'octubre

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

Agenda

            

CONVOCATÒRIA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT

28 d'octubre de 2019

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública extraordinària a celebrar el dilluns 28 d’octubre de 2019, a les 20.00 hores, amb el següent:   ORDRE DEL DIA:   1r PUNT. Ratificació delegació parcial de competències CCM 2n PUNT.Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219