Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 29 de gener

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

Agenda

            

CONVOCATÒRIA PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DEL 30 DE GENER DE 2020

30 de gener de 2020

De conformitat amb el que estableix l’article 229 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R. D. 2568/1986 de 28 de novembre, es fa públic que per l’Alcaldia s’ha convocat el Ple de l’Ajuntament a sessió pública ordinària a celebrar el dijous 30 de gener de 2020,  a les 19 hores, amb el següent: ORDRE DEL DIA: 1r PUNT.Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219